Geen onderhoud Drijbersche Es?

Woensdagavond 12 april vergadert de raadscommissie Ruimt en Groen over het Beleid Onderhoud Wegen en Bruggen.

Dit is het beleidsstuk waarin onder andere het voorstel wordt gedaan om de weg van de Drijbersche Es naar de Nijenkamp de komende vijf jaar niet meer te onderhouden en eventueel op termijn af te stoten aan derden. Er zijn inmiddels meer dan vijftig reacties binnengekomen op dat Beleid, waaronder veel uit Drijber.
Woensdagavond wordt dit beleidsstuk besproken in de raadscommissie. Plaatselijk Belang zal gebruik maken van haar recht om in te spreken en op die manier nogmaals haar bezorgdheid uitspreken over dit plan. Als de publieke tribune gevuld is met betrokken mensen uit bijvoorbeeld Drijber zal het de raadscommissie duidelijk worden dat Drijber het hier echt niet mee eens is.
De agenda voor de avond vindt u hier en het begint om 19.30 in de raadszaal van het gemeentehuis in Beilen.

Het is een openbare vergadering maar mensen op de tribune mogen zich niet met de vergadering bemoeien. Wel kan iedereen die daar behoefte aan heeft gebruik maken van het inspreekrecht. Dit moet dan wel van tevoren worden gemeld bij de griffier.
Zie ook eerdere informatie hierover

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *