Nieuws

Mail van de burgemeester over Noblesse

stank13 dec 2012 – Via deze mail willen wij u als voorzitter van Dorpsbelangen Wijster/Plaatselijk Belang Drijber informeren over het feit dat wij een volgende stap hebben gezet in het handhavingstraject richting Noblesse Proteïns BV.

In de brief die wij onlangs naar alle inwoners van Drijber en Wijster hebben gestuurd, hebben we de mogelijkheid van deze stap al aangekondigd.

Op 13 november jl. hebben wij Noblesse een last onder dwangsom opgelegd. Dat houdt in dat zij binnen een termijn van vier weken na 13 november blijvend moet voldoen aan de geurvoorschriften van de vergunning. Deze termijn is inmiddels verstreken.

Wij hebben van Noblesse geen gegevens ontvangen, waaruit blijkt dat zij voldoet aan de geurvoorschriften. Noblesse heeft daarmee volgens onze mening niet aangetoond dat zij op dit moment volgens de geurvoorschriften in werking is. Daarmee is – volgens ons – het bedrijf nog steeds in overtreding. Dit betekent dat zij ons nu een dwangsom verschuldigd is voor de eerste week dat zij niet voldoet aan de geurvoorschriften van de vergunning. Op korte termijn zullen wij opnieuw een onaangekondigde geurmeting laten uitvoeren bij Noblesse.

Noblesse heeft deze week bezwaar gemaakt tegen ons besluit om een last onder dwangsom op te leggen. Dit bezwaar hebben wij ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Bezwaarschriften. De hoorzitting voor de behandeling van dit bezwaarschrift staat gepland voor 15 januari. Het indienen van het bewaarschrift betekent niet dat Noblesse de dwangsom niet verschuldigd is. Daarvoor zou zij een voorlopige voorziening moeten aanvragen.

Met vriendelijke groet,
Jan Broertjes,
burgemeester 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen