Nieuws

Laatste nieuws over de VAM-berg

Vanaf vandaag (18 maart) is het nieuwe mountainbikeparcours op de VAM-berg open voor mountainbikers.

.

.

Om mountainbikers, maar ook wielrenners te informeren over de beste routes naar de VAM-berg komt er deze week bewegwijzering. Deze bewegwijzering wordt geplaatst vanaf parkeerplaats Green Planet en de Boslounge Spier naar de VAM-berg.

MTB-verbindingsroutes

Ook de MTB-verbindingsroutes vanaf Westerbork en Boslounge Spier worden deze week voorzien van bewegwijzering. Het gaat om een voorlopige bewegwijzering, zodat de provincie in overleg met initiatiefnemers en de werkgroep omgeving kan bekijken of het op deze manier functioneert.

Naar aanleiding van een informatieavond over de verbindingsroutes voor direct aanwonenden aan de route en grondeigenaren zijn de routes op een aantal punten aangepast. Bij het VAM-kanaal komen bordjes om mountainbikers erop te wijzen dat het pad aan de noordzijde van het VAM-kanaal ook wordt gebruikt door wandelaars. De kaartjes van de verbindingsroutes zijn te vinden via www.opfietseindrenthe.nl/vamberg

Parkeerplaats VAM-berg Zuid

De ingangen voor de nieuwe parkeerplaats VAM- berg Zuid liggen er, maar in verband met het slechte weer van de afgelopen periode is de parkeerplaats zelf nog niet aangelegd. Zodra de ondergrond voldoende droog is, begint de aanleg van de parkeerplaats.

Parkeerverbod Vamweg

In de werkgroep Omgeving VAM-berg is afgesproken om als proef een parkeerverbod in te stellen langs de Vamweg, ter hoogte van de Dalingpoort (de ingang naar de oude opgang van de VAM-berg). Hierover is contact met de gemeente Midden-Drenthe, die de verbodsborden gaat plaatsen. Om verkeer naar de parkeerplaatsen te leiden zijn de afgelopen periode al bruine borden geplaatst met parkeren VAM-berg, parken VAM-berg Noord en parkeren VAM-berg Zuid.

Monitoring verkeer

Om te kunnen monitoren hoeveel verkeer er rond de VAM-berg rijdt en fietst, heeft de provincie vorige week op verschillende plaatsen telslangen over de weg gelegd. Op korte termijn worden er ook nog telslangen op de berg zelf gelegd, om ook het aantal fietsers op de berg te kunnen monitoren/tellen.

Integraal routeplan op de VAM-berg

Over het totale routeplan op de VAM-berg voor fietsers, wandelaars, mountainbikers en ruiters zijn diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen. Het gaat er vooral om dat de routes elkaar niet kruisen. Een concept routeplan wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgroep Omgeving (dinsdag 16 april) besproken. Voor de gewenste route voor buitenritten vanaf manege De Otterberg zijn de eerste werkzaamheden in het veld al uitgevoerd. De plannen voor de wandelpaden worden na de werkgroepvergadering verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de aanleg van de nieuwe wandelpaden start in mei/juni.

Meer informatie over parkeren, routes naar de VAM-berg en de verbindingsroutes voor mountainbikers is te vinden via www.opfietseindrenthe.nl/vamberg

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen