Nieuws

Kindcentrum Drijber wint Democrazyproject

Vanuit de gemeenteraad is het project Democrazy opgezet om inwoners meer te betrekken bij het beleid van de gemeente.





Eén van de eerste acties van deze werkgroep, bestaande uit raadsleden en enkele ambtenaren, was het uitschrijven van een prijsvraag voor de scholen om met plannen te komen rondom de verkeersveiligheid.  

Vanuit ons kindcentrum hebben we eerst met de leerlingenraad een aantal keren gesproken hierover. Vooral de Nijenkamp en de Berkenweg wordt als onveilig ervaren. Er wordt hard gereden, het is smal en onoverzichtelijk. Vervolgens hebben de leerlingen van de bovenbouw samen gewerkt aan een digitale presentatie voor de werkgroep Democrazy. Dit was begin juni. Hiervoor zijn o.a. twee animatiefilmpjes gemaakt om de problematiek te laten zien en oplossingen te bieden. De beste oplossing is natuurlijk de aanleg van een fietspad van het dorp tot de kerk. Maar verlagen van de snelheid, het verharden van bermen e.d. zijn mogelijke tijdelijke oplossingen aldus de kinderen. 

De werkgroep was erg onder de indruk van de presentatie. De argumenten zijn heel duidelijk overgekomen. Na het beraad van de jury hoorden we dat we meeste punten hadden gescoord en daarmee de winnaar zijn.   

Intussen hebben twee leden van de gemeenteraad – Liebeth Visser en Karin Kappen – een traktatie en verrassingen voor de kinderen gebracht.  

De commissie Democrazy gaat zich buigen over de plannen en de verschillende alternatieven die de kinderen van groep 6-7-8 hebben aangedragen en gepresenteerd. Men komt hierop terug en wil hier graag met verschillende betrokkenen mee verder. Dus mochten er inwoners meedenken, dan graag want de verkeersveiligheid gaat iedereen aan. 

Pieter de Roest 

Dir. Kindcentrum Drijber 

op de foto het uitreiken van de attenties door de raadleden: Liesbeth Visser en Karin Kappen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen