Weten

Kerk

De gereformeerde kerk is een kerk van ca 140 leden en heeft iedere zondag om 10.00 uur dienst in de kerk aan de Berkenweg.

.

.

Op aanvraag is er een oppasdienst. Hier kunnen de allerjongste kinderen naar toe worden gebracht, zodat de ouders samen naar de kerk kunnen.

Na lange tijd is vanaf zondag 29 januari 2023 de kinderneven dienst weer van start gegaan.

Na de vakantieperiode staat ook de kerk aan het begin van een nieuw seizoen voor het kerkelijk werk. Dit wordt traditiegetrouw gestart met het organiseren van een startzondag.
Dit is een dienst die wordt voorbereid door en met leden van diverse commissies en raden binnen de kerk. Ook de kinderen en de jeugd komen aan bod. Het is altijd een gezellige dienst, waar iedereen met plezier naar toe gaat.

We noemen de evangelisatiecommissie, de liturgiecommissie, de commissie van beheer, en natuurlijk de kerkenraad. De kerk in Drijber is nog springlevend!

kerkfoto

Pastoraal kerkelijk werker:
Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut.

Koster: Contactpersoon waarnemend kosters: Siebo Tolsma
Tel: 0593-568089
E-mail: femmietolsma@gmail.com

E-mailadres v/d kerk:  gereformeerdekerkdrijber@hotmail.com

Kerkblaadje
Redactie: Janny Daling-de Haan, Het Binnenveld 6, 9419 TP Drijber
Tel. 0593-562508
E-mail: m-j-daling@outlook.com

Abonnement
Voor niet leden:
Abonnementstarieven van het kerkblad:
Bezorgabonnement: 10,00 Euro per jaar
Postabonnement: 15,00 Euro per jaar

Bank- en Gironummers
Voor:
Kerk, Zending, Onderhoudsfonds en Orgelfonds:
NL 25 RABO 0373 8536 10 t.n.v. G.K. Drijber
Voor:
Diaconie en Bloemenfonds:
NL 45 RABO 0373 8559 66 t.n.v. Diaconie G.K. Drijber

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen