Sport

Kaarten

Kaarten is ook sporten! Kom ook naar het Kaampie om eens een kaartje te leggen. Er worden verschillende kaartspellen ….

gespeeld. Onder andere zijn dit Klaverjassen en Jokeren in competitievorm. Je bent van harte welkom in het winterseizoen in dezelfde week als het darten op de woensdagavond in ’t Kaampie. Niet moeilijk want is het altijd de week van de grijze container. Verder worden op regelmatige basis worden er ook speciale kaartavonden gehouden die niet in de competitie meetellen.

Aankomende evenementen