Nieuws

Informatiebijeenkomst "t Kaampie, indienen zienswijzen t/m 16 oktober

uitroeptekenUpdate – 13 okt 2013 – Het blijkt dat het noodzakelijk is om toch op uiterlijk 16 oktober zienswijzen ingediend te hebben over het het ETP. De zienswijze moet gericht zijn op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

De termijn om zienswijzen in te dienen is niet zoals was toegezegd tot en met 23 oktober. De termijn om zienswijzen in te dienen is tot en met 16 oktober

Daarom wordt er op heel korte termijn een informatiebijeenkomst in ’t Kaampie georganiseerd: Maandagavond 14 oktober vanaf 20.00 uur

Er zal informatie worden gegeven over de ontwikkelingen, en het nieuwe bestemmingsplan van het ETP terrein.

Ook is er de gelegenheid Plaatselijk Belang Drijber te machtigen om namens u zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen liggen morgen ter inzage klaar.

Wanneer u zelf al een zienswijze klaar hebt, wordt u verzocht om deze in te dienen op uiterlijk 16 oktober. U kunt uw zienswijze morgenavond ook inleveren dan wordt er voor gezorgd dat hij op tijd wordt ingediend.

Let op: lever alleen zienswijzen in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De nota van uitgangspunten heeft nl. geen juridische status. U kunt daar wel een korte algemene reactie op geven !

Wilt u nog een zienswijze maken en indienen en u bent morgenavond verhindert, zorg er dan voor dat u  in uw zienswijze aangeeft waarom u het ergens niet mee eens bent, of waarom ergens aandacht aan moet worden besteed.(argument) en zorg er voor dat de zienswijze is ondertekend.

Wanneer u bent verhindert om morgenavond Plaatselijk Belang te machtigen door middel van een handtekening, stuur dan een mailtje naar werkgroepfrisselucht@gmail.com dan verwijzen zij u door naar de plaats waar u een machtigingsformulier kunt ophalen/invullen. Een machtiging via email afgeven is niet mogelijk.

Wij doen ons best om iedereen te bereiken, dus zegt het voort !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen