Duurzaam DrijberNieuws

Gratis warmtescan en verslag

Wie wil een gratis warmtescan van zijn of haar woning om te zien waar de warmtelekken zitten? Meld je aan voor 10 maart.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber, dd woensdag 13 februari 2019

Energiebesparing
Een maand lang hebben we de beschikking over een warmtecamera waarmee van huizen een warmtescan gemaakt van worden. Hierop is te zien waar de warmtelekken zitten en waar dus isolatie aangebracht zou kunnen worden om energie te besparen.
Iedereen die graag zo’n warmtescan van zijn of haar huis wil kan zich aanmelden bij Irene (irene@wijngaardoptiendeveen.nl of 06-28207885). We maken dan een planning wie op welke avond kan worden bezocht. Het is van belang om van tevoren de kachel minstens op 21 graden te zetten zodat de warmtelekken duidelijk zichtbaar zijn.
Op maandag 15 april organiseren we vervolgens een isolatie informatie of energie bespaar avond in ’t Kaampie. Deze avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in energiebesparing in huis. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

Nestkasten
Op zaterdag 9 februari 2019 hebben we met tien mannen en één vrouw, met vier shovels en/of verreikers, in een uur tijd, zo’n 60 nestkasten ophangen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Het was een gezellige en nuttige ochtend. Zie foto’s  en een filmpje van Op Tjak van RTV Drenthe

Bloemrijke bermen
Op woensdagmorgen 27 februari aanstaande hebben we overleg met gemeente, waterschap en Landschapsbeheer Drenthe over ecologisch bermbeheer langs de drukke kant van het Linthorst Homan Kanaal van brug 5 tot Tiendeveen en ook de berm langs De Marsen, aan de kant van familie De Haan. We willen dit graag inzaaien met meerjarige bloemmengsels wat goed is voor de insectenstand en dus voor de biodiversiteit.

Postcoderoosregeling
De sporthal in Wijster meldt dat hun plannen om de sporthal vol te leggen met zonnepanelen om energie neutraal te worden, voorlopig in de ijskast kunnen. Er is geen ruimte op het stroomnetwerk om hun stroom op te slaan. Dus kunnen er ook geen zonnepanelen voor Drijber komen te liggen.

De volgende vergadering is op woensdag 13 maart 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Het woord is aan bezoekende leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 13 febr
5. Terugblik en resultaat actie met warmtecamera
6. Infoavond energiebesparing en isolatie: wanneer en hoe en met wie?
7. Biodiversiteit: ecologisch bermbeheer, groen schoolplein en wat kunnen particulieren zelf doen?
8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen