Nieuws

Glasvezel nieuws

Er is vandaag een nieuwsbrief uitgekomen over de stand van zaken Glasvezel in het buitengebied

Hieronder de nieuwsbrief:

“Beilen, 20 juli 2016

In de afgelopen weken heeft de stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe veel steun gekregen.

De provincie Drenthe heeft een lening van ruim 10 miljoen euro toegezegd onder de voorwaarde dat de gemeente Midden-Drenthe de resterende 2,75 miljoen euro aan de stichting leent.

Het college van B&W van de gemeente Midden-Drenthe staat hier positief tegenover en heeft  “de bereidheid uit gesproken om na het zomerreces een voorstel voor de financiering van breedband voor maximaal € 2.750.000,00 aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij de tijd tussen het collegebesluit van 12 juli 2016 en het raadsvoorstel wordt gebruikt voor een nader uitwerkingstraject om risico’s te minimaliseren”.

De benodigde financiering voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente Midden-Drenthe lijkt dus definitief rond te komen na de raadsvergadering van 29 september 2016.

De stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe had graag gezien dat de financiering voor het zomerreces was rondgekomen met de gemeente Midden-Drenthe. Dit is helaas niet gelukt. Het project kan zo vertraging oplopen en we wachten al zo lang! Wellicht kan de eerste raadsvergadering na het reces wat naar voren worden gehaald?

Ondertussen – om geen verdere tijd te verliezen – loopt deel 1 van de Europerse aanbesteding, de selectiefase. Voor 20 augustus moet de Raad van Commissarissen van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe bepalen of er voldoende grond is om deel 2 van de Europese aanbesteding – de offerte uitvraag – op basis van de huidige toezeggingen (van provincie en bereidheid van de gemeente om een voorstel aan de raad voor te leggen)  door te laten gaan. Indien deel 2 van de Europese aanbesteding in gang wordt gezet, wordt er geen verdere tijd verloren.

Ondanks dat het nu zomervakantie is, gaat het bestuur van de stichting gewoon door. De Europese aanbesteding kost het bestuur heel veel tijd en er zijn hier en daar nog gesprekken met de gemeente en provincie.

Na de zomervakantie (eind september) hopen wij u te kunnen melden dat de financiering definitief rond is en er gestart kan worden met de aanleg.

Het glasvezelnetwerk is hard nodig. De toeristen die momenteel Midden-Drenthe in grote getalen aandoen, klagen steen en been. Ja, wij zijn het  bijna gewend, maar inderdaad het bestaat nog in Nederland een “digitaal zandpad”.

 

Prettige vakantie.

 

Bestuur Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe

Bestuur Coöperatie Sterk Midden-Drenthe”

 

NB:  Naar aanleiding van een vraag die gesteld werd op Facebook (Facebook SMD ) over Coöperatie Sterk Midden-Drenthe :

“Zoals eerder publiekelijk gecommuniceerd is er per 31 mei de coöperatie Sterk Midden-Drenthe opgericht als rechtspersoon om de Europese aanbesteding te starten en de financieringsaanvraag bij de provincie officieel te kunnen doen. De stichting kon dat juridisch niet en de coöperatie is immers de rechtspersoon die de aanleg en het beheer gaat doen. Er is een bestuurder benoemd en de raad van toezicht van de stichting is voorlopig benoemd tot raad van commissarissen van de coöperatie. Er wordt volgens de statuten binnen afzienbare tijd een ledenraad geformeerd. Formeel is niemand nog ergens lid van, daar er nog geen abonnementsafname is en de daarmee onlosmakelijk verbonden lidmaatschap van de coöperatie met lidmaatschapsgeld (coöperatietoeslag) nog geen feit is. Toch zal de RvC binnen afzienbare tijd verkiezingen voor de ledenraad uitschrijven. We focussen ons nu eerst op de financiering, daar er anders nergens meer sprake van is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen