NieuwsNoblesse

Geuroverlast Noblesse

29 juni 2012- Uit de openbare besluitenlijst van de gemeente Midden-Drenthe betreffende: Externe advisering voor geurproblematiek Noblesse Proteins B.V

Het college besluit:
Odournet in te huren voor externe expertise;
De advieskosten te bekostigen uit het budget Toezicht en handhaving/BRZO-controles en uit het budget Bijkomende personele kosten/Externe ondersteuning.

Samenvatting
Door een wijziging in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de gemeente het bevoegde gezag geworden voor het bedrijf Noblesse Proteins B.V. in Wijster. Het bedrijf veroorzaakt al sinds de start geurhinder. Dagelijks worden hierover klachten ontvangen.  Aangezien geur complexe materie betreft, is het noodzakelijk om daarvoor externe expertise in te huren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen