Nieuws

DvhN: Eén loket voor stankklachten

Uit het Dagblad vh Noorden: De provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe moeten één aanspreekpunt aanwijzen…

waar inwoners van Wijster en Drijber terecht kunnen met klachten of vragen over het ETP-terrein. Dat vinden PvdA-Statenlid Peter Zwiers en fractievoorzitter Joop Kramer van PvdA Midden-Drenthe.

Aanleiding voor deze uitspraak is de beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdA aan het college van Gedeputeerde Staten. Inwoners van Wijster en Drijber maken zich zorgen om nieuwe stankoverlast nu slachtafvalfabriek Noblesse binnenkort weer gaat draaien en mestvergister Rika zich op het terrein vestigt.

‘Kastje naar de muur’
De Statenfractie van de PvdA wilde weten of en hoe de provincie zich inzet om stankoverlast te voorkomen. Maar de beantwoording van de vragen roept onduidelijkheid op. Kern van die onduidelijkheid is dat de provincie bevoegd gezag is in het geval van Rika en grote buurman Attero. Maar de gemeente Midden-Drenthe ziet toe op Noblesse. Dat die bevoegdheden bij verschillende overheden liggen heeft te maken met de productie en uitstoot van de bedrijven.

,,Ik snap dat mensen het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd”, zegt Zwiers. ,,Leg omwonenden maar eens uit hoe dat zit.” Kramer is ontevreden: ,,Ik vind dat de provincie geen goed antwoord geeft op de zorgen die er zijn. De provincie wijst in het geval van Noblesse naar de gemeente. Dat betekent dat niet wordt gekeken naar het effect van de twee bedrijven gezamenlijk, terwijl dat juist een groot deel van de zorg is. Ik vind dat je op zo’n terrein als overheden moet samenwerken”, zegt de fractievoorzitter.

‘Verregaande maatregelen, maar feitelijk verandert niks’
Volgens de provincie heeft Noblesse verregaande maatregelen doorgevoerd om de stankoverlast terug te dringen. ,,De procedure tot een veranderingsvergunning om door aanpassingen in installaties geuruitstoot verder te verminderen wordt momenteel doorlopen”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten.

Maar feitelijk verandert niks ten opzichte van de situatie van voor de brand. Deze passage gaat namelijk over maatregelen die stammen uit 2016. Toen begon Noblesse met een proef om de uitstoot van de fabriek niet via de pijp, maar via een ‘biobed’ te laten verlopen. De proef zorgde voor een forse verlaging van het aantal klachten. Maar de enige aanpassing die nu wordt gedaan is van juridische aard. Sinds de start van de proef was er voor het biobed een gedoogvergunning. De procedure die nu loopt is om het biobed onderdeel te laten zijn van de reguliere vergunning van het bedrijf.

Zwiers is wel verheugd over het feit dat provincie, gemeente en de rijksuitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) in januari en februari nulmetingen hebben uitgevoerd op het terrein, op momenten dat er behalve van de fabriek van Attero geen fabrieksuitstoot was. Geurcontrolemetingen worden na de herstart van Noblesse opnieuw gedaan. ,,Daarmee kunnen we straks goed kijken wat mogelijk is”, zegt hij.

Verschillende vergunningen?
Biomestvergister Rika vocht onlangs voor de rechtbank de in hun ogen te zware geurmaatregelen van de provincie aan. De PvdA wilde weten of de provincie kansen ziet ook Noblesse een strenger eisenpakket op te leggen. ‘Nee’, zegt de provincie daarop, omdat de gemeente Midden-Drenthe over de vergunningen van Noblesse gaat.

Maar, reageren Gedeputeerde Staten: ,,Wij hebben RIKA naar het voorbeeld van de geurvoorschriften geldend voor Noblesse en in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving, een oprichtingsvergunning verstrekt met daarin een pakket geurvoorschriften.”

Door Leonie Sinnema

Klik hier voor de pdf versieGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen