Nieuws

DvhN: Drijber ‘Wij willen geen windturbines!’

Uit het Dagblad vh Noorden: Dorpsbelangen Drijber komt in actie om te benadrukken dat zij windturbines in of bij het dorp niet zien zitten.

Vorige week vroegen insprekers gemeenteraadsleden juist om de komst van grote windturbines in de gemeente te heroverwegen.

Aanleiding van dat raadsdebat is de duurzaamheidsvisie. Een document waarin staat welke keuzes Midden-Drenthe maakt om in 2050 energieneutraal te zijn. Aan het document is anderhalf jaar gewerkt, 700 inwoners van de gemeente hebben hun mening gegeven. De uitgangspunten? Inzetten op zonne-energie, waaronder een paar grote zonneparken (met lokaal eigendom). Geen grote windparken, alleen kleine windmolens.

‘Drijber is hier niet voor te vinden’
Het document leek dicht bij vaststelling door de gemeenteraad. Maar vorige week bepleitten drie insprekers plotseling de heroverweging van grote windturbines in de gemeente. Een veelgenoemde plek is op het ETP-terrein (Energie Transitie Park) in Wijster, naast Attero. Een initiatiefnemer polste twee jaar geleden al hoe het dorp stond tegenover de komst van windturbines met een hoogte tot 200 meter. ,,Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen waren de inwoners van Drijber daarvoor toen- en nu nog steeds- niet te vinden”, zei voorzitter van dorpsbelangen Drijber Jan-Willem Nieuwenhuis in oktober 2019 tegen de gemeenteraad.

Nieuwenhuis heeft Dorpenoverleg Midden-Drenthe na het raadsdebat van vorige week opnieuw een brief gestuurd om hun standpunt te benadrukken. Voorzitter Ger Steenbergen van het dorpenoverleg begrijpt het signaal van Drijber, maar stelt dat andere dorpen wel degelijk hun visie ten aanzien van windturbines hebben bijgesteld.

‘Merendeel heeft nu andere mening’
,,Eind februari hadden we een bijeenkomst waar de duurzaamheidsvisie ter tafel lag. We wilden nog één keer controleren of de koers die we kiezen, nog steeds de juiste is.” En, stelt hij: ,,Bij het overleg bleken twaalf van de twintig aanwezige dorpen van visie te zijn veranderd. Zij willen niet bij voorbaat de deur dichtgooien voor grote windmolens.”

Volgens Steenbergen is dat verschil in inzicht deels te verklaren doordat mensen nu zien hoe grote zonneparken eruit zien. ,,Het is niet zo”, benadrukt Steenbergen, ,,dat wij zeggen: jongens, gooi overal maar zo’n turbine neer. ,,Wij vinden dat de gemeente daarover in overleg moet gaan met de dorpen. Maar dan komen we op ons grootste punt van zorg: in die visie is niks vastgelegd over dat proces. Terwijl dat essentieel is. Of het nou gaat om een groot zonnepark of een windpark: de energietransitie moet geen splijtzwam worden voor de kleine dorpen.”

‘Wereld op zijn kop’
Volgens Steenbergen is het draagvlak om zelf een bijdrage te leveren aan de energietransitie groot. ,,Maar”, zegt hij: ,,Als je goed luistert naar iedereen in Midden-Drenthe zeggen ze: begin nou eerst met zonnepanelen op daken. Maar daarvoor is geen capaciteit. De grote jongens krijgen de energie wel weg, de kleine boertjes niet. Dat is de wereld op zijn kop. En dáár verzetten wij ons tegen. Het huidige netwerk is niet meer van deze tijd, maar daar wordt niet over gepraat. Wij vinden dat de gemeente een veel hardere vuist moet maken richting Enexis. Je verliest je bevolking als je zulke wensen negeert.”

Klik hier voor de pdf versie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen