Duurzaam DrijberNieuws

Duurzaam Drijber van 12 sept

Verschillende onderwerpen kwamen bod: voedselbos, zonnepanelen en financiën. Lees verder voor het verslag


Inschrijfavond Zonnepanelen
We hebben de puntjes op de i gezet voor de inschrijfavond zonnepanelen op woensdagavond 3 oktober, om 20u in ’t Kaampie. De uitnodigingen hiervoor worden volgende week huis aan huis verspreid in Drijber.
We komen op de bewuste avond met een voorstel waar leden van de coöperatie Duurzaam Drijber op kunnen inschrijven (men kan ter plekke lid worden van de coöperatie). Mensen melden zich aan voor een vrijblijvend adviesgesprek dat binnen een maand zal plaatsvinden en waar een offerte met een voorstel op maat uit rolt. Pas dan vindt definitieve aanmelding plaats. De hoogte van de groepskorting voor de gezamenlijke inkoop is afhankelijk van het aantal definitieve aanmeldingen. De aanbieding die gedaan wordt, loopt tot 3 december 2018.
Ook de gemeente is bezig met een actie over zonnepanelen, genaamd Zongemak. Alle particulieren woningeigenaren in de gemeente hebben hier een brief over gehad. Beide acties kunnen naast elkaar lopen.
Er zal ook informatie zijn over zonne-leningen, de energiebespaarlening, voor mensen die het geld voor zonnepanelen niet op de plank hebben liggen.
Verder zal Energie.VanOns zich presenteren en uitleg geven over hoe over te stappen naar lokale duurzame energie.

Biodiversiteit
We hebben 50 nestkasten gekregen van Landschapsbeheer Drenthe voor vogels die de eikenprocessierupsen helpen te stoppen. We maken nu een plannetje waar en wanneer ze worden opgehangen. Meer informatie volgt.
Het geld dat we van Drijber-801-jaar hebben ontvangen om de eikenprocessierupsen tegen te werken, gaan we gebruiken voor insectenhotels.
Verder kijken we wat er mogelijk is met bloemrijke akkerranden en ecologisch bermbeheer.

Voedselbos
Op de woensdagochtenden 19 en 26 september vinden er excursies plaats naar bestaande voedselbossen in de buurt, tot op een uur rijden. Aanmelden hiervoor kan bij Mareille Oort, 06-41805281, m.oort@outlook.com. En er worden gesprekken gevoerd om een geschikte locatie te vinden voor een voedselbos.

Financiën
De facturen voor de eenmalige bijdrage worden deze week verstuurd.

Belangstelling van anderen:
18 sept is er een gemeentelijke bijeenkomst voor (energie)coöperaties in onze gemeente. Daar zullen wij aanwezig zijn.
29 sept komen de gemeenteraad en het college van B&W op bezoek in ’t Kaampie, onder andere om te horen waar wij mee bezig zijn en welke successen we al hebben geboekt.
13 okt zullen twee bestuursleden een presentatie houden bij de dorpendag van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen)

De volgende vergadering is op woensdag 10 oktober, weer om 20u in ’t Kaampie. Alle leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen of vragen te stellen. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening, welkom aan bezoekende leden
2. Wat willen bezoekende leden van ons?
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 12 sept + terugblik inschrijfavond zonnepanelen 3 okt
5. Biodiversiteit, akkerranden en voedselbos
6. Waar komen wanneer de nestkasten te hangen en wie helpt mee?
7. Hoe staat het met de ecologische bermen in Drijber
8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
9. Planning: wat zijn de volgende stappen?
10. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen