Duurzaam DrijberNieuws

DD en de Buurvrouw

Na zeven openbare vergaderingen in ’t Kaampie (tussen juli 2017 en febr 2018) wordt duidelijk .

hoe de toekomst van Duurzaam Drijber eruit gaat zien. Hierbij is ondersteuning gekregen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, van de gemeente en de provincie, van Natuur- en Milieufederatie Drenthe en van de Drentse Kei (Drentse Koepel Energie-Initiatieven).
Duurzaam Drijber is nu bezig om een coöperatie op te zetten, die in de breedste zin van het woord de duurzaamheid in Drijber wil bevorderen. Dat kan door aandacht te hebben voor duurzame energie, voor energiebesparing, voor een voedselbos en nog veel meer zaken die duurzaamheid betreffen.
De coöperatie, die Duurzaam Drijber gaat heten, zal nog dit voorjaar naar buiten treden met haar plannen en een feestelijke avond beleggen waarop uitgelegd wordt wat de bedoeling van de coöperatie is en waarom iemand er überhaupt lid van zou willen worden. De statuten zijn inmiddels opgesteld, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt geregeld en de notaris wordt gepland om de oprichting van Duurzaam Drijber. vast te leggen.
De coöperatie Duurzaam Drijber zal zich aansluiten bij Noordelijk Lokaal Duurzaam, een coöperatieve energieleverancier van en voor de drie noordelijke provincies. De groene stroom die zij inkopen is zo duurzaam en lokaal mogelijk, bij voorkeur van kleinschalige lokale energieproducenten van wind-, zon-, of bio-energie uit het Noorden. Op www.noordelijklokaalduurzaam.nl is te zien waar deze energie gewonnen wordt en waar de coöperaties zitten die zich hierbij hebben aangesloten. Binnenkort zal ook Drijber daar tussen staan. Dat sluit niet uit dat hier in Drijber ook initiatieven ontplooid kunnen worden om groene energie op te wekken.
Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is een voedselbos in Drijber aan te leggen. Een voedselbos is een door bomen gedreven systeem waarin zoveel mogelijk verschillende soorten elkaar versterken en in stand houden. Eigenlijk een volwaardig bos op kleine schaal dus, alleen zijn de veelvoorkomende soorten vervangen door soorten waar wij lekker van kunnen eten. In het begin is dat hard werken en plannen, maar daarna is het de bedoeling dat je er zo veel mogelijk vanaf blijft. Een voedselbos is tuinieren op z’n Frans: Het moet een rommelzooitje zijn. Alleen op die manier doet de natuur zijn werk en ontstaat een rijke diversiteit. Kijk op www.nmfdrenthe.nl, zoeken op voedselbos, als je meer wilt weten.
Meer informatie over Duurzaam Drijber volgt binnenkort. En zoals het een goede coöperatie betaamt, hebben leden op de jaarlijkse ledenvergadering inspraak. Daarnaast zullen er elk kwartaal openbare bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle leden die iets te melden of te vragen hebben.
Contact met Duurzaam Drijber kan via mail op duurzaam@drijber.net.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen