Nieuws

Drijber 801 jaar

Een mooi ingekomen bericht van de feestcommissie 800 jaar Drijber, leest u maar even mee in onderstaand artikel.

.

.

Nee, we geven geen feest dit jaar. Wel willen we nog even kort terugblikken op de viering van 800 jaar Drijber. Het was in 2017 een fantastisch feest mét en dóór u en jullie allen.
We kunnen er als dorp met trots op terug kijken.

Wij als feestcommissie kijken er ook met trots en blijdschap op terug. We hebben dit vorig jaar mogen organiseren en dat hebben we graag gedaan. Maar we hebben dit niet alleen gedaan, heel veel mensen hebben ons daarin ondersteund. Ook op de activiteiten die we vooraf organiseerden hebben we veel respons gehad. Velen van u hebben bijgedragen d.m.v. de bloemenacties, bazaar en de huis-aan-huisactie. We willen u daarvoor nogmaals dank zeggen!
We hebben ook meerdere fondsen en instanties aangeschreven voor een bijdrage. Hiermee konden we ons budget meer dan rond maken.

Nu we de balans hebben opgemaakt, blijkt dat onze spaarpot nog niet leeg is.
Hebben we het dan niet goed gedaan? Wij denken van wel, we hadden een sluitende begroting.
Maar door alle bijdragen en uitgaven die achteraf meevielen houden we een positief saldo over.
Dit geld willen we graag terug geven aan het dorp. Dit is al besproken op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in maart jl.

We willen dit doen door middel van een soort van fonds. Drijbenaren kunnen bij ons ideeën en/of plannen indienen die als doel hebben: Het betekent iets voor het dorp!
Dit kan men particulier doen of met een groep, vereniging, school, kerk, noem maar op.
Er wordt elk kwartaal een keuze gemaakt uit de ingediende aanvragen. Deze moeten wel goed onderbouwd zijn en met begroting.
Wij als feestcommissie maken, na overleg met Plaatselijk Belang, dan een keuze.

Veel succes en vriendelijke groeten, de feestcommissie 800 jaar Drijber

(Jan Koops, Freddy de Haan, Henriët Jansen, Ellie Oosterhuis, Siebe Todor, Femmie Tolsma, Janny Daling)

Nog even de criteria voor u en voor ons:

– De aanvraag moet een gemeenschappelijk doel hebben voor het dorp.
Dus geen buurtbarbecue of straatfeestje….

– Plan moet goed onderbouwd en met begroting worden ingediend.

– Per kwartaal maken we een keuze uit de ingediende voorstellen.
(eind data: 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december)

– Wij geven binnen 2 maanden uitsluitsel over de ingediende voorstellen.

– Inleveren kan bij Freddy de Haan, De Brink 15 – 9419TL Drijber
Per e-mail mag ook: freddy.de.haan@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen