Duurzaam Drijber

Vergadering en visie Duurzaam Drijber dd 8 -4

Op woensdag 8 april heeft het bestuur van Duurzaam Drijber via beeldbellen vergaderd, ieder vanaf zijn of haar eigen locatie.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 8 april 2020, via Skype

Vanwege het Corona-virus liggen veel dingen stil. We hebben toch vergaderd, via beeldbellen met Skype. Mocht dat de volgende keer nog nodig zijn, dan nodigen we weer alle (aspirant)leden uit om het eerste half uur mee te doen, ook via Skype. We weten nu hoe het moet.

Het verhaal over de Lokale participatie zonnepanelen van Attero is een beetje vertraagd. We houden de vinger aan de pols bij de gemeente en bij Attero. Wordt vervolgd.
We hebben een visie document gemaakt: wat is onze visie en waar werken we aan de komende tijd?
Klik hier voor het visie document als pdf.

In het najaar organiseren we een informatieavond over mestvergisting voor geïnteresseerde boeren. Daar schijnt ook veel winst te halen te zijn in het kader van verduurzaming, met name met koeienmest, maar ook varkensmest kan meedoen.

De volgende vergadering is op woensdag 13 mei 2020 om 20u in ’t Kaampie of via Skype, afhankelijk van de toestand in de wereld, en in Drijber, voor wat betreft het Corona virus. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, via Skype of telefonisch, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 8 april
  5. Lokale participatie: hoever zijn we?
  6. Informatie avond mestvergisting en kleine windmolens
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen