Duurzaam DrijberNieuws

Duurzaam Drijber: vergadering 8-1-20

Woensdag 8 januari vergaderde DD weer en vrijdag 10 januari werd de feedback op de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie ingediend.

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 8 januari 2020

Op 17 december was er een inloopavond bij Attero. We beraden ons op overleg met Attero over zonnepanelen, die zij willen plaatsen en waar wij eventueel in kunnen participeren.

De duurzaamheidsvisie van de gemeente lag tot 10 jan 2020 ter inzage. Wij hebben een uitgebreide zienswijze ingediend. Geïnteresseerden kunnen beide documenten opvragen via duurzaam@drijber.net

Bloemrijke bermen: We proberen toch nog binnenkort meerjarig bloemmengsels in te zaaien langs de berm aan De Marsen. De duurzaamheidsvisie heeft ons dusdanig bezig gehouden dat we hier nog aan toegekomen zijn.

In maart of april 2020 organiseren we een informatieavond over Windmolens van max 15 meter hoog (tiphoogte 21m). Mensen kunnen hierin participeren en van de opgewekte energie profiteren. Meer info en een uitnodiging volgt later. Ook deze avond is wat verderop geschoven, omdat we onze tijd maar een keer kunnen invullen.

De volgende vergadering is op woensdag 12 februari 2020 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 8 januari
  5. Attero: wat kunnen we met elkaar?
  6. Bloemrijke berm langs De Marsen: is het gelukt?
  7. Informatie avond EAZ-windmolen(tje)s van 15 meter hoog en PostcodeRoos
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen