Duurzaam Drijber

DD ook ‘de baas’ van zonneparken

De gemeente, inwoners en energiecoöperaties in Midden-Drenthe willen zelf baas zijn van nog aan te leggen zonneparken.

.

.

De opbrengsten moeten ten goede komen aan het eigen gebied. Duurzaam Drijber is hier ook bij betrokken.

Uit het Dagblad van het Noorden dd 26-01-2022:

In het gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen werd dinsdagmiddag door alle betrokkenen een convenant ondertekend, het eerste in Drenthe. ,,En stiekem zijn we koploper van het hele land. Nergens is een vergelijkbaar initiatief’’, merkte wethouder Erjen Derks op.
De inzet is en blijft om zoveel mogelijk ‘zon op dak’ te realiseren, maar ook Midden-Drenthe ontkomt niet aan grote(re) zonneparken om aan toekomstige energiebehoefte te voldoen.

Opbrengsten ook naar maatschappelijke doelen
Het convenant stimuleert burgers en ondernemers financieel deel te nemen in zonneparken, die geheel of gedeeltelijk op poten worden gezet door de lokale coöperaties. Uitgangspunt is dat parken met een oppervlakte tot 2,5 hectare volledig in lokale handen zijn, de grotere voor minstens de helft. De opbrengsten moeten ook ten goede komen aan maatschappelijke doelen in de regio.
Met het kleinschalig opwekken van elektriciteit kan Midden-Drenthe in ruim een derde van de vraag voorzien. Voor het overige zijn grootschalige projecten nodig. Hoe, waar, van en voor wie? Op die vragen willen betrokkenen zelf het antwoord geven. ,,Vroeg of laat hebben we die grote lelijke zonneparken nodig. Mooi dat we het niet als een technische exercitie aanpakken, maar met lokaal eigendom als uitgangspunt’’, aldus Derks.

Gemeente schort vergunningen voor zonneparken jaar op
Om grote vaak buitenlandse investeerders buiten de deur te houden en de bevolking tijd en ruimte te geven plannen te maken, schort de gemeente de uitgifte van vergunningen voor zonneparken een jaar op. Ondertussen werken vijf lokale energiecoöperaties in Midden-Drenthe aan de oprichting van een gezamenlijke koepel, die vorm en inhoud geeft aan de grote projecten en fungeert als kenniscentrum.
Twee kwartiermakers, Milou Dubois en Annelies Lely, hebben er het afgelopen half jaar hard aan getrokken om de neuzen in de dorpen, bij de energiecoöperaties en de gemeente in dezelfde richting te krijgen. ,,En dat is gelukt. Ik wil de kwartiermakers hartelijk danken voor wat ze voor elkaar hebben gebokst. En nu de schouders eronder’’, aldus Kees Kuik van de Energiecoöperatie De Broekstreek.

‘Er is een beweging in gang gezet’
Ger Steenbergen, voorzitter van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM), sprak van een uniek proces. ,,In dit proces van praten, luisteren en elkaar de mond gunnen, hebben we elkaar gevonden. En dat viel niet mee. We willen allemaal hetzelfde, inhoud geven aan de energietransitie, maar iedereen vliegt het anders aan en heeft andere belangen. Dat is niet erg, dat is juist mooi. Er is een beweging in gang gezet.’’
Derks meldde dat er de nodige scepsis was, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. ,,Dan hoorde ik: ‘Zou je dat wel doen, inzetten op lokaal eigendom? En waarom een jaar wachten met de vergunningen? Dat zorgt alleen maar voor vertraging.’ Nou, ik ben blij dat we met elkaar de rug recht hebben gehouden.’’

In Beilen zijn energiecoöperaties al bezig met de overname van het drijvende zonnepark De Mussels.

Onder het toeziend oog van de betrokkenen snijdt wethouder Erjen Derks de taart aan met daarop de logo’s van de partijen die meewerken aan het lokale eigendom in Midden-Drenthe. Foto: Gerrit Boer

De tekst van het convenant kan opgevraagd worden via duurzaam@drijber.net. Het convenant zelf is te groot om hier te uploaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen