Duurzaam DrijberNieuws

DD in de Buruvrouw

In oktober heeft het volgende artikel van Duurzaam Drijber in de Buurvrouw gestaan.

Wanneer deze Buurvrouw verschijnt is de informatie- en inschrijfavond voor gezamenlijke inkoop van zonnepanelen al geweest. Ik kan nu dus nog niet zeggen of het een succes was. Er zit wat tijd tussen het schrijven van dit stukje en het verschijnen van de Buurvrouw.
Ook de bijna voltallige gemeenteraad en het complete college van B&W zijn al op bezoek geweest als u dit leest, maar ook daarover kan ik nog niets zeggen anders dan dat we bezig zijn met de voorbereidingen hiervoor.
Met een Drijberse delegatie zijn we op bezoek geweest bij het voedselbos in Leeuwarden en bij De Groene Stap (een gemeenschappelijke zelfoogst groentetuin) in Bovensmilde om ideeën op te doen voor iets dergelijks in Drijber. En als u dit leest hebben we een gesprek gehad met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en het Drents Landschap, maar op het moment van schrijven moet dat gesprek nog plaatsvinden. Wederom kan ik nog niet zeggen of dat een succes is geweest.
We zijn ook bezig met biodiversiteit, zoals de gemeente bezig is met ecologisch bermbeheer. Waarschijnlijk niets van gemerkt, maar het gebeurt wel. En kunnen we iets met bloemrijke akkers of akkerranden? We gaan het uitzoeken. In de volgende Buurvrouw meer over al deze onderwerpen. En op www.buurkracht.nl/drijber (waar de verslagen van onze vergaderingen staan, waarvan steeds het eerste half uur openbaar is voor alle (aspirant)leden, op de tweede woensdag van de maand in ’t Kaampie)
We zitten even in een stadium waarin er van alles gebeurt maar nog nergens iets over valt te zeggen. Behalve over de nestkasten, want

…. En toen kwam het nieuws voorbij waarbij Drijbenaren een idee of plan konden indienen bij de feestcommissie 800 jaar Drijber! Wat bleek, na een geweldig feest zat er nog geld in de pot. De feestcommissie heeft toen besloten dit geld in te zetten voor plannen die van toegevoegde waarde zijn voor ons dorp.
Duurzaam Drijber heeft daarom een plan ingediend om nestkasten aan te schaffen voor onze huisvrienden: de Koolmees en Pimpelmees. Deze mezen kunnen namelijk een heel goede bijdrage leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Als er genoeg kasten in en rond het dorp zijn opgehangen, kunnen de mezen een volgende invasie misschien wel voorkomen.
Dit plan is gehonoreerd met een heel mooie financiële bijdrage waarvan we nu kasten aanschaffen. Dat is natuurlijk een prachtig cadeau. Maar dit is nog niet alles. We verklappen nog niet alles, maar door het grote netwerk dat we als Duurzaam Drijber inmiddels hebben, kunnen we beschikken over nog veel meer kasten. Binnenkort hebben we een plan hoe hiermee aan de slag te gaan. We moeten namelijk nog even goed nadenken over waar de kasten komen te hangen en hoe we ze één keer per jaar schoonmaken. Als je nu denkt: ik wil graag meehelpen om de kasten op te hangen en/of als je ideeën hebt hoe we gezamenlijk de kasten eens per jaar schoonmaken, dan horen we dat natuurlijk graag. Stuur even een mailtje naar duurzaam@drijber.net of benader een van de bestuursleden van de Coöperatie Duurzaam Drijber: Paula Laning, Pieter Kuivenhoven, Frits van der Vliet of Irene Verkerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen