Duurzaam Drijber

DD gisteravond, 24 november

Verslag Duurzaam Drijber, dd woensdag 24 november 2021 en voorlopige agenda van de volgende vergadering op 12 januari 2022

.

.

Alle 2000 krokusbollen zijn zaterdag 13 november jl bij ’t Kaampie opgehaald, onder het genot van een kopje koffie. We gaan er vanuit dat ze ook allemaal al gepoot zijn in de bermen van Drijber, zodat koolmeesjes en wij kunnen genieten van hun bloemenpracht.

Een groot deel van de vergadering hebben we besteed aan het doorspitten van het Concept Convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe, waar in afspraken worden vastgelegd hoe we het beste energie-opwekprojecten lokaal kunnen houden zodat de rendementen ook lokaal kunnen worden ingezet en benut.

We doen nog een poging om mee te doen met DOEK (een prijsvraag van onze gemeente om duurzaamheid en een duurzame mind-set te bevorderen). We willen graag bermen inzaaien met bloemmengsels ter bevordering van de biodiversiteit.

We zijn benieuwd hoeveel Drijberse huizen/boerderijen al zonnepanelen hebben en of anderen wellicht mee willen doen met het zonneparkje-project dat we samen met Attero uitvoeren.

Iedereen kan participeren in het zonnepark De Mussels, voor uitgebreide informatie zie pag 44 in de prachtige Buurvrouw van een paar maanden terug. Nog meer info hierover is te verkrijgen bij Irene Verkerk, irene@wijngaardoptiendeveen.nl of meld je aan voor de te houden informatie bijeenkomst hierover, via duurzaam@drijber.net

De volgende bestuursvergadering is op woensdag 12 januari 2022, in principe in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 24 november
  5. DOEK en onze bermen
  6. Lokale participatie in zonneparken en ons eigen parkje: stand van zaken
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen