Duurzaam DrijberNieuws

DD en de kwartiermaker, verslag dd 18-8

Hieronder is het Verslag van de vergadering van Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 18 augustus 2021, te lezen

.

.

Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 18 augustus 2021

Een groot deel van de vergadering werd in beslag genomen door de kwartiermaker die door de gemeente is aangesteld met de volgende opdracht:
Opdracht kwartiermaker; schrijven convenant lokaal eigendom
Bij het schrijven van het convenant staat centraal om te onderzoeken hoe de gemeentelijke samenwerking/koepel ervoor kan zorgen dat de lokale coöperaties nog beter kunnen functioneren. Daarnaast is de gemeente van plan om een Maatschappelijke Tender voor grootschalige zonneparken uit te schrijven. Vraag aan de kwartiermaker daarbij is op welke wijze de lokale stakeholders zich het beste in een gezamenlijke groep kunnen verenigen en op welke manier de coöperatieve beweging daar het initiatief in kan nemen. Een belangrijk op te leveren product is de aanpak voor zon-op-land uitmondend in een door alle partijen te tekenen manifest.

Verder kijken we of we iets kunnen met een dorpsaccu/batterij, zodat de teveel opgehaalde zonne-energie niet hoeft terug te vloeien het net in maar in het dorp kan blijven. Wordt vervolgd dus.

Op maandag 27 september 2021 is de jaarvergadering van Duurzaam Drijber, een tweejaarvergadering zelfs omdat er vorig jaar geen jaarvergadering was vanwege Corona. Mocht het dit jaar weer niet live kunnen dan doen we het online. Meer informatie en de uitnodiging volgt.

De volgende vergadering is op maandag 13 september 2021, weer gewoon in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 18 augustus
  5. Bermen inzaaien met Landschapsbeheer Drenthe
  6. Jaarvergadering dd maandag 27 september aanstaande
  7. Lokale participatie in zonneparken en ons eigen parkje
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen