Duurzaam DrijberNieuws

Verslag 21 febr Duurzaam Drijber

Woensdag 28 maart is er weer een openbare vergadering van Duurzaam Drijber. Hieronder het verslag van 21 febr

Oprichtingsvergadering Coöperatie, 21 febr 2018

Woensdag 21 februari
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
– Heidemij heeft een contract gestuurd, dat zij ons twee jaar zullen ondersteunen.
– Waterschap benaderen?
3. Notulen 31 januari: geen aanvullingen
4. Oprichting coöperatie: Kan iedereen zich vinden in de statuten zoals die op 31 januari zijn opgesteld tijdens onze vorige vergadering? Moeten er nog donateurs in vermeld worden? Graag aandachtig doorlezen vóór de vergadering.
De statuten zijn nogmaals doorlopen en op enkele punten aangepast (separaat).
5. Wie weet een geschikte notaris die de oprichting van onze coöperatie voor een kleine vergoeding wil regelen? Waar openen we een rekening?
– Paula benadert een notaris (Lindeyer uit Beilen?) De notariskosten
kunnen ook via de gemeente lopen.
– Pieter zoekt een geschikte bank.
– Irene zal de KvK formulieren opzoeken.
6. Gaan we ons aansluiten bij Noordelijk Lokaal Duurzaam? Zie https://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/
Dit lijkt een goede optie: opbrengst voor de Coöp. Is € 75,- per jaar. Opbrengst voor de deelnemer: Korting op het tarief per Kwh,
7. Blijven onze vergaderingen openbaar of vinden we een andere manier om iedereen te betrekken die dat wil?
Om zaken te regelen is een vergadering van het bestuur voldoende. De belangstellende zullen worden uitgenodigd 1x per kwartaal aan te schuiven voor een informatieve bijeenkomst. Daarnaast is er informatie op Drijber.net en via de email.
8. Kunnen we iets met eventuele zonnepanelen op het dak van de sporthal in Wijster? Postcoderoos? Zie bijgaande mail
Voor dit onderwerp zullen we Corina Onderstijn uitnodigen.
9. Hoe gaan we verder met zonnepanelen?
Uit het verslag van 10 jan:
– Er zijn twee mogelijkheden
– 1. De Coöperatie organiseert en de huizen in de postcoderoos kunnen deelnemen, dan kan er worden geïnstalleerd op een gunstig en groot dak.
– 2. Er wordt geïnventariseerd wie mee wil doen en er wordt gezamenlijk ingekocht, iedere deelnemer betaalt de eigen zonnepanelen.
Dit punt is geparkeerd.
10. Tijdsplanning: hoe nu verder (bv energiescan van Buurkracht (zie notulen 10 jan) en wat zetten we in de Buurvrouw en wat doen we op de jaarvergadering?)
Paula schrijft een stukje voor in de Buurvrouw. De jaarvergadering van ‘t Kaampie is al vol genoeg. Er zal op een nader tijdstip een oprichtingsvergadering worden georganiseerd.
11. Rondvraag
Mareille (mail) Kunnen er tav het voedselbos de mogelijkheden worden onderzocht en contacten worden gelegd? Besloten wordt dat Mareille daarmee aan de slag kan en haar plannen in een van de volgende vergaderingen kan presenteren.
Marie Lou zal op de Ledenvergadering van De Hullen Drijber & Co onder de aandacht brengen.
12. Sluiting

Meer weten? Kijk op de pagina van Duurzaam Drijber

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen