Nieuws

Aanleg verbindingskabel zonneparken

Voor het ontsluiten van de zonneparken Fluitenberg en Pesse wordt er door Drijber een kabelverbinding aangelegd.

.

.

.

Deze kabelverbinding bestaat uit een middenspanningskabel 33KV, die wordt aangelegd tussen eerdergenoemde zonneparken en het zonnepark Exloërmond. Via de aansluiting bij zonnepark Exloërmond kan de aansluiting tussen Exloërmond en het onderstation in Stadskanaal (via zonnepark Vleddermond) worden benut, waarmee de opgewekte stroom van al deze parken aan het landelijke elektriciteitsnet kan worden geleverd. In totaal worden vier zonneparken op het onderstation aangesloten. In grote lijnen komt de kabel bij Attero Wijster onze gemeente binnen en gaat via Drijber, Bruntinge, Garminge en Orvelte onze gemeente weer uit. De boringen worden uitgevoerd door Van Vulpen. Alsema is de algemene aannemer. Het geheel wordt begeleid door MUG Ingenieursbureau.

Hinder

De werkzaamheden worden in de tweede helft van 2022 uitgevoerd. De kabel wordt in de wegbermen of particuliere percelen aangelegd door middel van een open ontgraving of een boring. Bij open ontgraven wordt een sleuf gegraven waarin de kabel wordt gelegd. Bij een boring wordt de kabel onder het maaiveld door geboord, bijvoorbeeld onder een weg of een kanaal. Er wordt dusdanig gewerkt dat de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. Er zullen af en toe wegafsluitingen zijn maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar. Direct aanwonenden worden per brief van tevoren geïnformeerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de heer Niels de Rooij van MUG Ingenieurs via (06) 53 92 02 17 of nderooij@mug.nl of de heer Gert Slomp van de gemeente via g.slomp@middendrenthe.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen