Laatste nieuws VAM-berg

Op 16 april was een werkgroep Omgeving waarin de stand van zaken over de recreatieve ontwikkelingen op de VAM-berg is toegelicht. .
Er is onder andere gesproken over het totale routeplan op de berg, het fietspad van school naar Drijber, evenementen en de Vamweg. In onderstaand bericht nemen we u mee in de laatste stand van zaken. 
Routeplan
Het totale routeplan voor fietsers, mountainbikers, wandelaars en ruiters op de VAM-berg is gereed. Dit is te zien op de bijgevoegde kaart. Van alle routes zijn de fietsroutes, het eerste gedeelte van het mountainbikeparcours en de ruiterroute al aangelegd.
Klik hier voor een overzicht voor het routeplan
Mountainbikeparcours
De komende periode wordt het tweede gedeelte van het mountainbikeparcours aangelegd met ongeveer 1,5 kilometer parcours op de helling. Verder komt er voor kinderen in de hoek bij koffiekiosk het Blinkerdje een bikepark voor de jeugd, waar ze het mountainbiken kunnen leren. De aanleg ervan  staat op de planning voor mei/ juni. 
Wandelpaden
De wandelpaden op de berg worden voor de zomer aangelegd. Het worden schelpenpaden van 1,20m breed. De paden worden zoveel mogelijk op de flanken van de berg aangelegd, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn en het beheer gemakkelijk uitgevoerd kan worden. In 2020 staat de voetgangersbrug gepland, in de buurt van de stapstenen, zodat mindervaliden ook daar het wandelparcours kunnen betreden.
Ruiterpaden
De nieuwe ruiterroute is aangelegd en daarmee nu voor een groot deel gescheiden van de fietsers en de wandelaars. Deze route loopt vanaf de manage richting koffiekiosk het Blinkerdje en vervolgens langs het water. De ruiterpaden worden later nog voorzien van bewegwijzering. 
Beheer
Het beheer van alle nieuw aangelegde routes op de VAM-berg is in handen van provincie Drenthe. Attero blijft verantwoordelijk voor het beheer van het stort en de bestaande paden/routes. Voor het beheer van ‘het groen’ worden nu zoveel mogelijk de schapen ingezet. Mede op verzoek van de werkgroep gaan provincie en Attero kijken of er flexibele hekken kunnen komen voor de schapen, zodat deze niet overal op de paden kunnen komen/ gaan liggen. 
Als u vragen en of opmerkingen heeft over het beheer van de routes op de VAM-berg kunt u contact opnemen met het KCC van de provincie Drenthe via 0592-365555. Zij maken er dan een melding van voor de beheerder vanuit de provincie. 
Fietspad van school naar Drijber
Het fietspad van de basisschool naar Drijber is in voorbereiding. Er ligt een concepttracé dat de gemeente Midden-Drenthe heeft besproken met Plaatselijk Belang Drijber, de school en de grondeigenaren wiens grond nodig is voor de aanleg van het fietspad. De komende periode zullen meer gesprekken worden gevoerd ter voorbereiding op de aanleg van het fietspad. 
Spoorviaduct Vamweg
Eerder is in de werkgroep Omgeving de wens geuit om het spoorviaduct aan de zuidkant van de Vamweg te verwijderen. De verkeerssituatie op de Vamweg is na de opening van het fietsparcours op de VAM-berg echter dusdanig veranderd, dat de vraag nu leeft of het viaduct nog wel verwijderd moet worden. Als het viaduct wordt weggehaald, dan kan het vrachtverkeer ook langs de zuidkant en daar is de weg niet op berekend. Werkgroepleden hebben gevraagd of gemeente, Attero en provincie hier opnieuw naar willen kijken. Dit wordt de komende periode opgepakt en teruggekoppeld in de werkgroep Omgeving van 25 juni. 
Evenementen
Er is een overzicht gemaakt van evenementen die plaatsvinden op de VAM-berg. Organisatoren hoeven niet voor elk evenement een evenementenvergunning aan te vragen bij de gemeente (zie evenementenverordening gemeente Midden-Drenthe). Dit geldt onder andere voor fietstoertochten die over de VAM-berg gaan. De organisatoren dienen dit wel te melden bij de gemeente, maar een vergunning is niet nodig. U kunt het overzicht van de evenementen die tot nu toe bekend zijn onderaan dit bericht downloaden. In dit overzicht is aangegeven voor welke evenementen een vergunning nodig is.
Klik hier voor een overzicht van actuele evenementen op de VAM-Berg
Dak van Drenthe
De verwachting is dat het Dak van Drenthe in de loop van 2020 op hoogte is. Als die hoogte bereikt is moet de gestorte bodemas eerst inklinken, vervolgens komt er afdekfolie op en zwarte grond. Dat betekent dat de recreatieve ontwikkelingen op het Dak van Drenthe niet eerder van start gaan dan in 2021. Bovendien moet er voor de ontwikkelingen op het Dak van Drenthe een Landschappelijk Inpassingsplan (LIP) gemaakt worden. Het LIP is onderdeel van de vergunning van Attero.
De omgeving zal worden betrokken bij het opstellen van dit plan. 
Vragen/ opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over de recreatieve ontwikkelingen op de VAM-berg dan kunt u contact opnemen met projectleider Erwin Veldman via telefoonnummer 0592-365555. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *