CBS Drijber

CBS Drijber is een kleine christelijke dorpsschool, in Drijber. Alles hierover vind u hier.

Pedagogisch
De school heeft een duidelijk herkenbare en gewaardeerde positie in het dorp. Er heerst een goed pedagogische en didactische sfeer. Er wordt gewerkt in combinatiegroepen volgens het leerstofjaar-klassensysteem. Tevens is er veel aandacht en zorg voor het individuele kind.

schoolfoto
Drijber en COG Drenthe
CBS Drijber is één van de negentien christelijke basisscholen in Noord- en Midden-Drenthe die zijn aangesloten bij de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG). De school telt 41 leerlingen (1 oktober 2010) , die zijn verdeeld over 3 combinatiegroepen. Het gebouw dateert uit 1929, kent drie lokalen en een ruimte voor de kinderopvang.

Omgeving
De school is klein en overzichtelijk, wat kinderen een gevoel van herkenbaarheid en geborgenheid geeft. De gemoedelijke sfeer die de gemeenschap Drijber en onze dorpsschool uitstraalt is vanuit dit oogpunt dan ook positief te noemen.
Kijk voor meer informatie op de website: www.cbsdrijber.nl

Voor- en naschoolse opvang
Volgens de nieuwe wet voor kinderopvang, zijn de basisscholen verplicht om voor en na schooltijd de mogelijkheid te bieden voor opvang indien de ouders daar behoefte aan hebben. Het COG (en dus ook onze school) heeft met Pinokkio een afspraak gemaakt voor het bieden van kinderopvang, zodat uw kind onder professioneel toezicht kan worden opgevangen. Pinokkio is een groeiende kinderopvangorganisatie met verschillende locaties op het gebied van dagopvang en voor- en naschoolse opvang.
pinokkio
Wanneer?
Ook op studiedagen kan uw kind opgevangen worden, indien dit tijdig wordt doorgegeven. U kunt ook bij Pinokkio terecht tijdens schoolvakanties.

Waar?
M.i.v. schooljaar 2010-2011 verzorgt Pinokkio de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor- en naschoolse opvang in ons gebouw. Dat betekent dat uw kind meteen na schooltijd door kan lopen naar het lokaal van de NSO.

Informatiemap
Op school is een informatiemap verkrijgbaar. Ook kunt u de informatie vinden op de website van pinokkio: www.pinokkio.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *