Category Archives: Duurzaam Drijber

Wolf zonder schaapskleren

Zaterdagmorgen, klein beetje uitgeslapen, wel mijn ochtendrun nog gedaan. De dam af, 2x links en dan rechts het fietspad op.

Verslag DD dd 14 april jl

Onder deze link is het Verslag Duurzaam Drijber (DD), dd woensdag 14 april 2021, te vinden.

Verslag DD dd 10 febr jl

Onder deze link is het verslag te vinden van DD, dat grotendeels over zonnepark De Mussels gaat.

Verslag DD en uitslag enquête

Lees hier het verslag van de vergadering van Duurzaam Drijber van 13 jan jl en de uitslag van de enquête.

Verslag DD dd 9 dec jl

Vorige week woensdag zijn de bestuursleden van Duurzaam Drijber weer online samengekomen. Lees hier het verslag.

Nestkasten en bollen

Met behulp van een verreiker en een shovel werden de nestkasten schoongemaakt die verspreid in en rond Drijber hangen.

Bollenpoters gezocht (nu met goede nr)

Aanstaande zaterdag gaat Duurzaam Drijber krokusbollen rondbrengen naar wie ze wil poten in de berm….

Verslag DD, dd 11-11

Duurzaam Drijber: het schoonmaken van nestkasten en het poten van bloembollen is verplaatst naar 21 november, zie verslag.

Verslag DD dd 14-10-20

Op woensdag 14 oktober vergaderde Duurzaam Drijber weer, nog in ’t Kaampie. Hieronder is het verslag daarvan te lezen.

Jaarvergadering DD geannuleerd

Maandag 5 oktober zou de tweede jaarvergadering van Duurzaam Drijber worden gehouden, maar deze wordt verschoven.

Verslag DD dd 23 sept jl

Na wat verschuivingen werd dan toch afgelopen woensdag de september vergadering van Duurzaam Drijber gehouden.

Verslag DD dd 19 aug

Vanwege het Corona-virus en de vakantie lagen veel dingen stil of werden vertraagd. Maar de eerste vergadering is weer geweest.

Verslag DD dd 13 mei jl

Vanwege het Corona-virus liggen veel dingen stil of worden vertraagd. DD vergadert wel gewoon door. Bij dezen het verslag.

Vergadering en visie Duurzaam Drijber dd 8 -4

Op woensdag 8 april heeft het bestuur van Duurzaam Drijber via beeldbellen vergaderd, ieder vanaf zijn of haar eigen locatie.

Verslag Duurzaam Drijber 11 mrt jl

Op woensdagavond 12 februari jl was er geen reguliere vergadering maar een maand later op 11 maart wel.

Duurzaam Drijber: vergadering 8-1-20

Woensdag 8 januari vergaderde DD weer en vrijdag 10 januari werd de feedback op de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie ingediend.

Verslag DD dd 11-12-19

De laatste vergadering van 2019 is afgelopen woensdag geweest met een bestuursuitbreiding en plannen voor 2020.

Duurzaamheidsvisie Inloopbijeenkomst

Op 11 december a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur vindt er een inloop informatiebijeenkomst plaats over de Ontwerp Duurzaamheidsvisie.

Op naar het voorjaar

De bollen zit erin! Met een mooi clubje hebben we zaterdagochtend zo’n 1000 bollen gepoot langs de toegangswegen van Drijber.

Bloembollen en DD-verslag

Het verslag van Duurzaam Drijber van afgelopen woensdag 6 november 2019 is weer klaar, over bloembollen handen gezocht.